Bà Rịa – Vũng Tàu dành 90.000ha đất phát triển đô thị, biến thành đô thị

Đến năm 2050, dự kiến không gian phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 90.000 ha, bao gồm biến thành trục không gian phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục QL 51.

Bà Rịa - Vũng Tàu dành 90.000ha đất phát triển đô thị, biến thành đô thị

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã báo cáo công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện với định hướng phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục QL 51.

Theo định hướng sử dụng đất đến năm 2050, dự kiến không gian phát triển đô thị khoảng 90.000 ha bao gồm biến thành trục không gian phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục QL 51; không gian phát triển du lịch khoảng 10.000 ha, bao gồm Khu du lịch Quốc gia rất tốt Côn Đảo, hệ thống du lịch đẳng cấp dọc tuyến ven biển Vũng Tàu – Long Hải – Phước Hải – Hồ Tràm.

Còn không gian phát triển nhiều khu công nghiệp có quy mô khoảng 20.000 ha; không gian phát triển các hạ tầng lưu thông khoảng 15.000 ha; không gian vùng phát triển sản xuất nông nghiệp tập kết khoảng 90.000 ha; không gian phát triển lâm nghiệp khoảng 22.000 ha.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian nay toàn tỉnh đất nông nghiệp có 143.017 ha, chiếm phần hơn 72% diện tích đất tự nhiên, giảm hơn 3.500 ha so với năm 2010. Đất phi nông nghiệp có 53.992 ha, chiếm phần hơn 27%, tăng gần 3.400 ha so với năm 2010. Đất chưa sử dụng hiện có hơn 1.200 ha, giảm 556 ha so với năm 2010.

Kết quả thực hiện theo phương án điều chỉnh quy hoạch được duyệt năm 2020 cho thấy, nhóm đất nông nghiệp thực hiện đạt hơn 110% so với diện tích được duyệt; nhóm đất phi nông nghiệp thực hiện đạt hơn 79%; nhóm đất chưa sử dụng thực hiện đạt hơn 241% so với diện tích được duyệt. Trong nhóm đất nông nghiệp, có 6/9 chỉ tiêu chưa thực hiện giảm diện tích theo quy hoạch được duyệt. Nhóm đất phi nông nghiệp có 10/12 chỉ tiêu chưa thực hiện.

Về kết quả chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các dự án đầu tư, có 126/254, công trình, dự án đã và đang thực hiện, còn lại 128 công trình, dự án vẫn tồn tại chưa thực hiện.

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh được giao, cho thuê, thu hồi 1.613/2.379 dự án với diện tích là 13.514/31.954 ha, chiếm phần 42,29% so với kế hoạch. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 78/715 dự án với 191/3.034 ha, chiếm phần 6,28%.

5/5 - (187 votes)
0913.756.339