Đất có quy hoạch ở xã Đồng Thái, An Dương, tỉnh Hải Phòng

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng.

Đồng Thái là 1 trong các 16 xã và thị trấn của huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm về phía nam của huyện. Xã Đồng Thái có diện tích 5,68 km², dân số tính đến năm 1999 là 6.945 người với mật độ dân số đạt 1.223 người/km².

Phía bắc của xã Đồng Thái giáp thị trấn An Dương (huyện An Dương), phía đông bắc và đông giáp xã An Đồng (huyện An Dương), phía tây giáp các xã Đặng Cương và Hồng Thái (huyện An Dương), các phía còn lại của xã giáp quận Kiến An (thành phố Hải Phòng).

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Đồng Thái có thể được xem xét theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hải Phòng. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch này được đăng tải trên Cổng thông báo điện tử thành phố Hải Phòng để người dân tham dự cách nhìn từ 10/5/2017 đến 10/6/2017.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Đồng Thái biểu hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hải Phòng:

Đất có quy hoạch ở xã Đồng Thái, An Dương, tỉnh Hải Phòng

Khu đất có quy hoạch của xã Đồng Thái thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hải Phòng.

Đất có quy hoạch ở xã Đồng Thái, An Dương, tỉnh Hải Phòng

5/5 - (352 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0913.756.339