Đất có quy hoạch ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Xã Xuân Lương có tổng diện tích 25,34 km². Trên địa bàn hiện có tuyến giao thông huyết mạch là: DT292.

Về quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, mở bán trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các công dụng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được quy hoạch xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Xã Xuân Lương đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn phường này hiện có rất nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến tại chỗ này là một số loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có công dụng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất quốc phòng, đất công nghiệp, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không còn được quy hoạch xây dựng công trình có công dụng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Khu đất có quy hoạch lớn nhất ở xã Xuân Lương ngày nay chính là khu đất trường học. Đây chính là khu đất rộng hàng nghìn m, phía nam giáp đường D292, chính là trường tiểu học Xuân Lương.

Dưới đây là thí dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Xuân Lương thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang:

Đất có quy hoạch ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang Đất có quy hoạch ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang Đất có quy hoạch ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang Đất có quy hoạch ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang

5/5 - (153 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0913.756.339