Người dân bế tắc khi xin thủ tục tách thửa đất ở Bà Rịa Vũng Tàu

Người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tìm hiểu tách thửa đất thuộc quy hoạch đất ở nhưng không nên cơ quan nhà nước nhận hồ sơ vì vướng quyết định 15 của tỉnh này.

Nhiêu khê vì vướng quy định tách thửa đất

Ngày 20.9.2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 15 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và mặc tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Quyết định 15).

Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm ngày 1.10.2021 và thay thế Quyết định số 18 ngày 22.7.2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh này.

Người dân bế tắc khi xin thủ tục tách thửa đất ở Bà Rịa Vũng Tàu

Quyết định 15 đã sửa đổi, bổ sung một vài quy định thích hợp với tình hình thực tế và theo kiến nghị của không ít sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm được việc giám sát, quản lý hạ tầng kỹ thuật đối với nhiều dự án đầu tư phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào và sử dụng theo quy định trước lúc thực hiện thủ tục tách thửa.

Quyết định này cũng huỷ bỏ một vài quy định chưa phù hợp, gây phát sinh thủ tục hành chính của Quyết định 18 như: huỷ bỏ quy định tách thửa đối với quy mô diện tích lớn, tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn…

Quyết định 15 quy định điều kiện tách thửa đất thuộc quy hoạch đất ở đối với thửa đất ngoài đô thị thực hiện tách thửa theo quy hoạch, lên kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp chưa xuất hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì tiến hành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt… đã gây vướng cho tất cả những người dân đang tìm hiểu tách thửa đất ở tại những vùng nông thôn.

Theo đó, tại những huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Côn Đảo và một trong mỗi phần TX.Phú Mỹ chưa xuất hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, vì vậy khi Quyết định 15 có hiệu lực từ thời điểm ngày 1.10.2021 thì những Văn phòng đăng ký đất đai đã từ chối nhận hồ sơ tách thửa đất ở của người dân.

Anh T. (ngụ H.Xuyên Mộc) có mảnh đất có tổng diện tích 316 m2 ở ngay trung tâm TT.Phước Bửu, trong số đó có 300 m2 đất ở đô thị, mặt tiền tiếp giáp với đường hạ tầng giao thông nhà nước. Thế nhưng, khi anh làm thủ tục tách thửa đất thì bị từ chối nhận hồ sơ với nguyên nhân H.Xuyên Mộc chưa xuất hiện bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý đô thị. Anh T. cho thấy thêm không riêng anh mà những người dân trên địa bàn H.Xuyên Mộc muốn tách thửa đất ở là không thể nào làm được.

Tương tự, tại H.Châu Đức, người dân làm thủ tục tách thửa đất thuộc quy hoạch đất ở cũng không nên Văn phòng đăng ký đất đai huyện này thu nhận hồ sơ.

Ông Thái Tăng Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Châu Đức cho biết, Quyết định 18 không quy định việc tách thửa đất ở phải có các quy hoạch 1/500 hay phân khu tỷ lệ 1/2000. Thế nhưng khi Quyết định 15 có hiệu lực, ngoài ra ưu thế tạo điều kiện tốt cho tất cả những người dân cũng tương tự cơ quan tính năng thì cũng gây không thể dễ dàng trong việc tách thửa đất ở tại những địa phương chưa xuất hiện quy hoạch trên. “Từ ngày 1.10.2021, văn phòng công ty tôi dường như không nhận bất cứ hồ sơ nào liên quan đến việc tách thửa đất thuộc quy hoạch đất ở cho tất cả những người dân, mặc dù nhu cầu của mình là rất lớn”, ông Lâm cho hay.

Liên quan đến vướng mắc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ủy ban nhân dân các địa phương, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để tháo gỡ nhưng đến ngày nay vẫn chưa xuất hiện quy định nào thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đánh giá Quyết định 15 đã phát sinh một vài khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể là một vài huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh không được bao trùm hết đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Do đó, việc tách thửa bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân đang tìm hiểu chính đáng về tách thửa.

Để đảm bảo các quy định về tách thửa cho tất cả những người dân, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho thấy thêm đã giao Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn theo thẩm quyền.

Nhiều địa phương tạm ngưng thu nhận hồ sơ chuyển mục đích đất

Ngày 14.1, Ủy ban nhân dân TP.Bà Rịa đã thông tin việc tạm ngưng thu nhận và tìm hiểu thêm giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố. Ông Trần Thanh Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Bà Rịa, cho thấy thêm việc tạm ngưng trên là vì lên kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.

Người dân bế tắc khi xin thủ tục tách thửa đất ở Bà Rịa Vũng Tàu

Trước đó, Ủy ban nhân dân H.Châu Đức cũng đã thông tin việc tạm ngưng việc thu nhận hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện từ thời điểm ngày 21.12.2021.

Trả lời Thanh Niên ngày 16.1, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân H.Châu Đức cho thấy thêm thời gian nay chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở trong lên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện đã hoàn thiện theo lên kế hoạch được duyệt.

Huyện đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương nhưng đến ngày nay không được phê duyệt, lúc nào huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ tiếp tục thu nhận và giải quyết việc tách thửa đất cho tất cả những người dân theo quy định.

5/5 - (231 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0913.756.339